ZADANIA - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZADANIA

SAMORZĄD > PODSTAWÓWKA

Zadania Samorządu Uczniowskiego
1. Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.
2. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach  i akcjach.
3. Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
4. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych.
5. Organizacja dyskotek i zabaw.
6. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
7. Pomoc koleżeńska.
8. Przedstawienie władzom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.
9. Kontynuacja „szczęśliwego numerka”.
10. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Góra Grosza”.
11. Włączanie się w akcje ekologiczne (zbiórka zakrętek, baterii,  makulatury).
12. Uaktualnianie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego