WYDARZENIA - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYDARZENIA

SAMORZĄD > PODSTAWÓWKA


ZAPRZYSIĘŻENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJWe środę, 26 października 2016 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Łużnej odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz.
Ta, tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze.
Na początku podziękowano za pracę poprzedniemu SU, następnie dokonano prezentacji składu nowego samorządu.
Przewodnicząca: Sylwia Wojtas
Zastępca- Paweł Wypasek
Członkowie: Martyna Stelmach, Ewa Łazarek, Joanna Cebula,   
Hubert Janik, Bernadeta Ćwiklik, Oliwia Gliwa,  
Agnieszka Turek, Anna Markowicz, Szymon Dyl

Ślubowaniu towarzyszyło odśpiewanie hymnu oraz obecność pocztu sztandarowego. Wszyscy przedstawiciele nowo wybranego samorządu złożyli swoje podpisy pod aktem ślubowania.


Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor mgr inż. Monika Skrobot gratulując przedstawicielom samorządu sukcesu, jakim było osiągnięcie tak dobrych wyników w wyborach oraz życząc owocnej i satysfakcjonującej pracy w roku szkolnym 2016/ 2017.


Kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego SP na rok szkolny 2015/2016

W tym roku szkolnym kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego SP zobowiązani byli do zaprezentowania swojego programu wyborczego i swojej kandydatury w formie transparentu lub plakatu wyborczego. Uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą. Wszystkie plakaty wyborcze zostały wywieszone na gazetce Samorządu Uczniowskiego SP.


Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca

W środę 7 października 2015r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka dla uczniów klas IV – VI SP z okazji Dnia Chłopca. Po poczęstunku przygotowanym przez rodziców uczniowie udali się do sali gimnastycznej, gdzie do zabawy zachęcał „DJ ADAMUS”, czyli Adam Podwika – uczeń naszego gimnazjum.
Podczas dyskoteki został zorganizowany konkurs na „Mistera” SP. W wyniku klasowych eliminacji do ścisłego finału zakwalifikowało się pięciu kandydatów:
• Michał Gliwa – kl. IV
• Patryk Środulski – Va
• Dawid Koperniak – Vb
• Paweł Jędrzejowski – VIa
• Gabriel Ligęza – VIb

Podczas dyskoteki rywalizowali oni ze sobą w 6 konkurencjach, które miały na celu ocenę spostrzegawczości, uwagi, myślenia i sprawności ruchowej; wyrabianie umiejętności pozytywnej rywalizacji oraz eliminowania niepożądanych stanów emocjonalnych np. żal, gniew itp., jak również rozwijanie więzi interpersonalnych i kształcenie umiejętności „wspólnej” zabawy oraz zdrowej rywalizacji.
O wyborze najwspanialszego decydowała specjalnie powołana komisja sędziowska w składzie:
• mgr inż. Monika Skrobot;
• mgr Dagmara Wiatr;
• mgr Karolina Janik-Baran.
W trakcie liczenia punktów zorganizowany został konkurs dodatkowy o tytuł „Mistera Publiczności”. Tym razem jednak kandydaci nie musieli robić zupełnie nic, gdyż to publiczność miała decydujący głos – w sensie dosłownym. Zmierzono jaką popularnością cieszą się nasi kandydaci, a miarą był poziom hałasu jaką wygenerowała publiczność dopingująca poszczególnych kandydatów za pomocą braw i okrzyków.
Tytuł Mistera Szkoły Podstawowej otrzymał Patryk Środulski, natomiast tytuł Mistera Publiczności - Paweł Jędrzejowski. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy a Mister SP dodatkowo został odznaczony specjalną szarfą, którą przekaże swojemu następcy w przyszłym roku szkolnym.
Zabawa była przednia, a wszyscy uczestnicy bardzo zadowoleni. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się „integracyjny taniec belgijski”, po którym nogi bolały przez długi czas. 
Dyskoteka trwała do 16:30.
Opiekunami dyskoteki byli: Barbara Bańdur, Iwona Misiołek, Alicja Jędrzejowska, Dagmara Wiatr oraz Karolina Janik – Baran.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego