Obszar 5 - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Obszar 5

SZKOŁA W RUCHU


POKAZ TALENTÓW SPORTOWYCH

Dnia 21.02.2014r. w Zespole Szkół w Łużnej odbył się pokaz talentów sportowych. Chętni uczniowie klasy IISP prezentowali swoje umiejętności. Nad całością czuwało 3-osobowe jury, które czujnym okiem przypatrywało się pokazom. Po każdej prezenatcji przyznawano poszczególnym zawodnikom punkty(od 1 -5).Walka była zacięta.Po burzliwych naradach postanowiono przyznać I nagrodę Natalce Klisiewicz, a pozostałym uczestnikom nagrody wyróżnienia.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie z klas 3-6 szkoły podstawowej uczestniczyli w miesiącu lutym w turnieju międzyszkolnym w Siedliskach.
W rywalizacji wzięły dwie szkoły: SP Siedliska i SP Łużna w kategorii "czwórek".
Zawodnicy podzieleni zostali na 7 zespołów
-4. zespoły Siedliska i 3. zespoły Łużna w następującym składach:

Łużna I

Łużna II

Łużna III

Bara Grzegorz

Powałka Karol

Gwóźdź Piotr

Habaj Tomasz

Marszał Jakub

Zawiślak Dawid

Jędrzejowski Paweł

Jerzak Kacper

Jerzak Kacper

Ćwiklik Maksymilian

Gwóźdź Piotr

Powałka Karol

Trenerzy: Łużna - mgr Grzegorz Kosiński, Siedliska - mgr Bożena Tarsa.

Sportowa rywalizacja drużyn przy zachowaniu naczelnej zasady "fair play" przebiegła sprawnie, bezpieczn
ie i dała ostatecznie następujące wyniki:

DRUŻYNA

MIEJSCE

SIEDLISKA II

I

ŁUŻNA I

II

SIEDLISKA I

III

SIEDLISKA III

IV

ŁUŻNA III

V

SIEDLISKA IV

VI

ŁUŻNA II

VI

Pierwsze 3 drużyny dostały dla szkoły puchary, pozostali pamiątkowe dyplomy.
                                             Zobacz fotki
GRATULUJEMY!!!
                                                                    GK

PIŁKA NOŻNA
W naszej szkole organizowane są również  zajęcia sportowe dla chłopców rozwijające ich zainteresowania piłką nożną. Głównym celem zajęć jest zachęcenie dzieci do uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej, wspomaganie rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wdrażanie do dbałości o własny rozwój.
W  zajęciach mogą brać udział uczniowie począwszy od klasy I szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po 2 godziny. Podczas zajęć uczestnicy uczą się podstaw gry w piłkę nożną, poprzez gry i zabawy ruchowe, ze szczególnym naciskiem na gry uproszczone. Na zajęciach wprowadzana jest metoda zwana „ FUNINO”- progresywny program rozwoju z zakresu gry w piłkę nożną, przygotowujący dzieci do optymalnego realizowania się na boisku oraz poza nim. Główną zasadą tej metody jest podejmowanie odpowiedzialności przez dziecko,  dzięki czemu nabywa ono umiejętności przydatnych w późniejszym życiu. W tej metodzie zawodnicy poszukują własnych rozwiązań, mają możliwość uczenia się na błędach, jak również swobodę eksperymentowania.
   GK

MIĘDZYSZKOLNA LIGA MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT
W ramach pozalekcyjnych zajęciach sportowych (obszar nr 5) nasza szkoła w tym roku przystąpiła do I MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT. Organizatorem ligi był Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice. Rywalizacja odbywała się podczas trzech rund rozgrywkowych, w ramach ligi A i B, z udziałem 4 zespołów rozgrywających łącznie 6 meczów, systemem „każdy z każdym”.
Głównymi celami ligi były:
a) alternatywne formy spędzania wolnego czasu poprzez sport,
b) popularyzacja piłki siatkowej,
c) zapewnienie uczniom możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami,
d) kształtowanie rozwoju emocjonalnego przez stwarzanie okazji do przeżywania satysfakcji ze stopnia opanowanych umiejętności indywidualnych.
Po zakończonych rozgrywkach, ostatecznie nasza reprezentacja zajęła wysokie, medalowe 3 miejsce.
Udział w tej lidze to na pewno dbałość naszej szkoły o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów
w ramach aktywności fizycznej.
          Zobacz foto                                                                                                     DT

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

W ramach Ogólnopolskiej Akcji „Szkoła w ruchu” 27 stycznia 2014r. odbył się w naszej szkole GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA CHŁOPCÓW. Turniej przygotował i zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego p.Stanisław Kubala, zapewniając chłopcom miłe i aktywne spędzenie czasu wolnego. Celem turnieju było również zachęcenie zawodników do rywalizacji drużynowej i uprawiania tej popularnej dyscypliny sportu, jaką jest piłka siatkowa.  
Sport drużynowy wzmacnia bowiem nie tylko naszą kondycję fizyczną, ale wyzwala dodatkowe emocje i mobilizuje do podwójnego wysiłku, bo punkty zdobywa się nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla drużyny. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Uczestniczyło w nim 32 chłopców tworząc 4 zespoły. W wyniku losowania ustalono kolejność spotkań. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem naszych uczniów. Kibice gromkimi brawami i głośnymi okrzykami dodawali zawodniczkom sił i motywacji do walki. Na zakończenie sportowej rywalizacji podsumowano zmagania zawodników, podziękowano im za zaangażowanie oraz rywalizacje fair play.

                          I miejsce zajęła SP nr 1 w Łużnej                  Zobacz fotki
                         II miejsce zajęła SP w Szalowej
                        III miejsce zajęła SP w Woli Łużańskiej
Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali pamiątkowe dyplomy.
               SK

TENIS STOŁOWY
Nasza szkoła posiada bogatą ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. zajęcia z tenisa stołowego. Uczniowie regularnie dwa razy w tygodniu korzystają z tej formy spędzania wolnego czasu. Na zajęciach w ramach rozgrzewki bardzo często grają w tzw. "bieganego", po czym rozgrywają indywidualne mecze, doskonaląc poznane elementy techniczne. W trakcie zajęć organizowane są turnieje, w ramach których wyłaniamy najlepszych. Zwycięzcy reprezentują szkołę na zawodach sportowych. W tym roku szkolnym uczeń VI klasy zakwalifikował się do zawodów wojewódzkich. Oprócz systematycznych zajęć z tenisa stołowego, w naszej szkole organizowane są również tzw. " przerwy pingpongowe", podczas których uczniowie aktywnie spędzają czas, doskonaląc swoje umiejętności. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz systematyczna praca nauczycieli wychowania fizycznego i uczniów owocuje w postaci wysokich lokat na zawodach sportowych. W tym roku szkolnym dziewczęta naszej szkoły zdobyły mistrzostwo gminy w piłce siatkowej oraz halowej piłce nożnej, natomiast chłopcy wzbogacili dorobek szkoły zdobywając mistrzostwo gminy w piłce koszykowej i siatkowej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego