Obszar 1 - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Obszar 1

SZKOŁA W RUCHU

Piłka ręczna
W ramach ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła w ruchu” w naszym Gimnazjum realizowane są zajęcia wychowania fizycznego zgodnie  z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. Wychowanie fizyczne to nie tylko działania zmierzające do poprawy sprawności fizycznej , to przede wszystkim wdrażanie do troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.
W marcu 2014r. odbyła się lekcja wychowania fizycznego dla uczniów klasy III AB chłopców gimnazjum z piłki ręcznej.
Głównym celem lekcji było:
• wdrażanie uczniów do sportowego współdziałania w grupie rówieśniczej
• kształtowanie umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole
• doskonalenie umiejętności podań i chwytów piłki w miejscu i w biegu
• doskonalenie obrony strefą 3:2
W zajęciach odbywających się na sali gimnastycznej uczestniczyło 13 uczniów. Po ogólnej rozgrzewce uczniowie w parach doskonalili podania półgórne i chwyty piłki. Następnie tą umiejętność uczniowie powtarzali w biegu parami. Kolejnym elementem było doskonalenie podań i chwytów piłki w parach i  trójkach ze zmianą pozycji po przekątnej. Na koniec grupa doskonaliła ćwiczone elementy we fragmentach gry a mianowicie w obronie strefą 3:2.
W mojej ocenie założone cele zostały zrealizowane, uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem. Realizowane elementy techniki sprawiały im bardzo dużo frajdy zwłaszcza fragmenty gry, gdzie oprócz umiejętności technicznych dodatkowo mogli wykazać się zmysłem taktycznym.

Zobacz scenariusz lekcji

OBWÓD STACYJNY NA WF-ie
Wychowanie fizyczne zajmuje w Szkole Podstawowej nr 1 z Łużnej wyjątkowe miejsce. Jako przedmiot nauczania kształtuje rozwój somatyczny uczniów, nadzoruje ich sprawność fizyczną, ruchową, ale również, a może przede wszystkim kształtuje osobowość naszych uczniów.  W ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła w ruchu”  w naszej szkole zajęcia wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów.
W lutym 2014 r. odbyła się lekcja dla uczniów kl. IVa. w formie obwodu stacyjnego. Celem zajęć było:
• kształtowanie sprawności psychomotorycznej,
•kształtowanie aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach aktywności dziecka: zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej,
• kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
• kształtowanie koordynacji: zwinność, zręczność, równowaga,
• dbanie o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących,
•wdrażanie uczniów do sportowego współdziałania w
grupie rówieśniczej,
Zajęcia, w których uczestniczyło 8 dziewczynek i 9 chłopców, odbyły się w sali gimnastycznej. Uczniowie zostali podzieleni na 6 zastępów. Dzieci w określonym czasie, z wielkim zaangażowaniem, wykonywały różnorodne ćwiczenia, które doskonaliły ogólną sprawność fizyczną.
W mojej ocenie założone cele zostały osiągnięte. Ponadto zajęcia uwzględniały zróżnicowany poziom sprawności fizycznej dzieci i sprawiły im dużo radości, satysfakcji i zadowolenia.
Zadanie główne: Doskonalenie sprawności ogólnej. Obwód stacyjny.
Zadanie dodatkowe: Kształtowanie skoczności, siły mięśni ramion, obręczy barkowej, nóg, grzbietu.
Miejsce: sala gimnastyczna
Klasa: IV
Organizacja zajęcia: 1. Podział klasy na 6 zastępów.                         
                           
2. Pokaz i objaśnienie ćwiczeń.

Scenariusz zajęć                                zobacz fotki

Stacja I-wejście po drabince na równoważnię, przejście po równoważni, zjazd na  mini zjeżdżalni
Stacja II
- skoki zawrotne przez ławeczkę gimnastyczną, przeplatanie obręczy
Stacja III-przejście slalomem między palikami na czworakach zakończone przejściem przez przeszkodę
Stacja IV
-przejście nad  przeszkodami, przejście po kamieniach sensorycznych
Stacja V
-wspieranie przodem na ławeczce gimnastycznej, skoki obunóż
Stacja VI  - skoki obunóż przez ławeczkę gimnastyczną, przejście slalomem w podporze tyłem
                               SK

   W miesiącu grudniu w klasach I a i b gimnazjum została przeprowadzona lekcja z wychowania fizycznego, której tematem było „Rozwijanie sprawności poprzez ćwiczenia na obwodzie stacyjnym”. Uczniowie zostali podzieleni na dziewięć grup czteroosobowych. Ćwiczenia na poszczególnych stacjach zostały tak dobrane, aby można było kształtować różne zdolności motoryczne. W lekcji celowo wykorzystano formę obwodu stacyjnego, gdyż pozwala ona uniknąć tzw. „punktów martwych”, a także angażuje wszystkich ćwiczących do wysiłku.       Zobacz scenariusz

Mając na uwadze fakt iż zajęcia z gimnastyki w przeciwieństwie do zespołowych gier sportowych nie cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczyciele naszej szkoły starają się realizować je w sposób ciekawy i innowacyjny. W ramach akcji Szkoła w Ruchu w klasie VI a i b (grupa dziewcząt) została zrealizowana lekcja, której tematem była "Popularyzacja ćwiczeń akrobatycznych - piramidy wieloosobowe". Dziewczęta zostały podzielone na grupy dwuosobowe i w parach doskonaliły układy statyczne poznane na poprzednich lekcjach. W końcowej części lekcji nastąpił pokaz piramid wieloosobowych wykonanych według inwencji uczennic.   IM      zobacz scenariusz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego